bedir savaşı

Bedir Savaşı

8 Şubat 2018 khocasi 0

Bedir Savaşı Mekkeli Putperestlerle Medineli Müslümanlar arasında hicri 2, miladi 624 yılında geçen savaştır. Mekke’deki ilk Müslümanlar, gördükleri kötü muameleden sonra, daha rahat yaşayabilmek adına […]