Kamu Malları Nelerdir?

Hizmet Malı, Orta Malı ve Sahipsiz Mallar Kamu Mallarıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kamu Malı Ne Demek?

İdare Hukukunda Kamu Malı ne anlama gelmektedir? İdare hizmetlerini yerine getirirken yasama, yürütme ve yargı fonksiyonu dışında araçlara ihtiyaç duyar. Bu araçlar maddi araçlardır. Maddi araçlara örnek olarak hizmetin verileceği bina, yol, arsa örnek gösterilebilir.

Kamu malı demek idarenin malı, devletin malı, kamusal mal demektir. Kamu malı dediğimizde idarenin taşınmaz mallarından söz ederiz. Bir tanım yapmak gerekirse, kamunun kullanmasına ve yararlanmasına özgülenmiş mal kamu malıdır. bir kamu hizmetinin unsuru sayılabilecek mal da kamu malıdır. Sağlık hizmetinin verilebilmesi için Hastahanelere ihtiyaç vardır. İşte, hastahane binası bir taşınmazdır. Sağlık hizmetinin verilmesine özgülenmiştir. Nihayetinde, bir kamu malıdır.

Kamu Malının Belirlenmesi

Kamu malı nasıl belirlenmesi neden önemlidir? Kamu malı, özel bir korumaya tabiidir. Kişi hak ve özgürlükleri, yargı yerinin belirlenmesi gibi hususlarda kamu malının belirlenmesi gerekir. Bunun için faydalandığımız iki ölçüt bulunur. Bunlar organik ölçüt ve maddi ölçüttür.

Organik ölçüt, malın kamu tüzel kişisine ait olması gerekliliğini belirtir. Ait olma, her zaman mülkiyet anlamına gelmemektedir. Şöyle ki, sahipsiz mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tapu kütüğünde sahipsiz malları konu eden sayfalar bulunmamaktadır. Malın kamu tüzel kişisine ait olup olmadığı sorusuna vereceğimiz cevap organik ölçüt açısından önemlidir. İdare, benim taşınmazımı kiralayıp orada kamu hizmeti verdiğinde bina statüsü itibariyle kamu malı olmayacaktır. Çünkü organik ölçüte baktığımızda bina idareye değil, özel kişiye aittir.

Maddi ölçüt, malın kamunun ortak kullanmasına ve yararlanmasına tahsis edilmiş olmasıdır.

Kaç Çeşit Kamu Malı Vardır? Örnekleriyle Açıklayınız.

Burada kamu mallarının tahsis amaçlarına göre ayrılmasından bahsedeceğiz. Kamu malları tahsis amaçlarına göre sahipsiz mallar, orta malları ve hizmet malları olarak üçe ayrılır.

Bir malın hizmet malı olması için kamu hizmetine ayrılma, kamu hizmetine tahsis edilme ve fiilen kullanma gerekir. Üç unsur birlikte bulunmalıdır. Hizmet mallarına örnek olarak hastane, çeşme, camii, okul örnek gösterilebilir.

Orta malı, malın herkesin ya da bir kesimin kullanmasına ayrılmış olmasıdır. Yollar, köprüler, mezarlıklar bunlara örnek gösterilebilir.

Sahipsiz mallar ise doğal özellikleri gereği herkesin kullanmasına açıktır. Ormanlar, dağlar buna örnek gösterilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.